Готуємось до ДПА

Готуємося до ДПА  

4 клас

Збірник ДПА з читання (Переглянути) (зразок 2011)


   Збірник ДПА з  української мови (Переглянути)

ЗАВДАННЯ ДПА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (зразок 2016 )

І комбінація сформована з тексту для списування (з пропущеними орфограмами) для виявлення правописних умінь, завдань до тексту для перевірки мовних знань та творчого завдання на побудову зв’язного висловлювання для перевірки мовленнєвих умінь;
ІІ комбінація містить тестові завдання закритого типу (на вибір однієї відповіді з трьох пропонованих), відкритого типу (з короткою відповіддю і на встановлення послідовності або відповідності для перевірки мовних знань), списування тексту з пропущеними орфограмами для виявлення правописних умінь і творчого завдання на побудову зв’язного висловлювання для перевірки мовленнєвих умінь.
ЗАВДАННЯ ДПА З ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ
І комбінація складається з тексту для читання мовчки для перевірки сформованості навичок читання, завдань до тексту для перевірки розуміння змісту прочитаного, уміння працювати з текстом і творчого на побудову висловлювання власної думки до змісту прочитаного;
ІІ комбінація – з тексту для самостійного читання й завдань до тексту для перевірки розуміння змісту прочитаного та вміння працювати з текстом: тестових закритого типу (з вибором однієї правильної відповіді серед трьох пропонованих) i відкритого типу (на встановлення послідовності або відповідності та з короткою відповіддю) і творчого завдання.
Тексти для самостійного читання відповідають нормі за обсягом, максимальною кількістю слів у реченні, наявністю лексичних труднощів. Вони охоплюють різні теми чинної програми з літературного читання. За тематикою презентують проблеми, актуальні для сучасного суспільства. Матеріал добирався з народної творчості, творів сучасних письменників, класиків як української, так і зарубіжної літератури, адаптувався відповідно до чинного правопису сучасної української мови. Вони мають пізнавальний характер і значний виховний потенціал.
Збірник ДПА з математики (Переглянути)

ЗАВДАННЯ ДПА З МАТЕМАТИКИ
Обидві комбінації містять складену задачу на три дії та задачу на застосування геометричного матеріалу.
І комбінація включає завдання на знаходження значення математичного виразу з багатоцифровими числами, що передбачає визначення порядку дій; на порівняння і перетворення величин; знаходження частини від числа.
ІІ комбінація включає три тестові завдання закритого типу на визначення однієї правильної відповіді з трьох пропонованих, одне завдання на встановлення послідовності або відповідності між 6 елементами, одне завдання відкритого типу з короткою відповіддю.
http://osvita.ua/doc/files/news/509/50942/matem_1.pdf

І. Задачі на спільну роботу
1. Перша друкарка за 6 год друкує 24 сторінки, а друга за 8 годин - 40 сторінок. За скільки годин спільної роботи ці друкарки надрукують 252 сторінки?
2. Учень за 6 год виготовляє 30 деталей, а майстер за 2 год - 42 такі самі деталі. За скільки годин виго­товлять 286 деталей майстер і учень, якщо працюва­тимуть разом?
II. Задачі на рух
1. Два електропоїзди вийшли одночасно з двох міст назустріч один одному і зустрілися через 7 год. Швидкість першого електропоїзда 65 км/год, а дру­гого - 80 км/год. Яка відстань між містами?
2. З двох сіл назустріч один одному вийшли одно­часно два пішоходи. Вони зустрілися через 3 год. Швидкість першого пішохода 3 км/год, а другого — 5 км/год. Яка відстань між селами?
III. Ускладнені задачі на знаходження четвертого пропорційного
1. Трьома косарками за 7 год скосили траву на 42 га лугів. На скількох гектарах лугів скосить траву одна така косарка за 4 год?
2. Двом коровам на 4 дні видають 32 кг сіна. Скіль­ки кілограмів сіна потрібно одній корові на 5 днів?
3. Чотири бригади за 5 днів проклали 400 м шосе. Скільки метрів шосе прокладе одна бригада за 3 дні?
IV. Задачі на знаходження площі прямокутника
1. Довжина кімнати 8 м, а її ширина - у 2 рази менша. Обчисли площу кімнати.
2. Довжина прямокутника 24 см, ширина — 20 см. Знайти периметр і площу прямокутника.
3. Довжина прямокутника 20 см, а ширина становить І* від довжини. Знайти площу і периметр прямокутника.
V. Задачі на пропорційний поділ
1. Купили два відрізи однакової тканини. У першому відрізі було 4-м, а в другому — 5 м.
За обидва відрізи заплатили 72 грн. Скільки гривень заплатили за кожний відріз?
2. Два однакові автомобілі перевезли 119 т вантажу. Перший автомобіль зробив 9 рейсів, а другий - 8. Скільки тонн вантажу перевіз кожний автомобіль?
VI. Задачі на дроби
1. У магазині було 3 т 480 кг цукру. За перший день продали 2/3  цукру, а за другий – ¾ від решти. Скільки кілограмів цукру продали за другий день?
2. У цистерні було 42 т 7 ц бензину. Першого дня неї взяли 3/7 від усього бензину, а другого дня - 3/4 від остачі. Скільки бензину взяли другого дня?
VII. Задачі на знаходження числа за двома різницями
1. Галинка купила 8 зошитів, а Максим - 4. Галинка заплатила на 80 к. більше, ніж Максим. Скільки окремо грошей заплатили діти?
2. Першого дня завантажили борошном 76 ваго­нів, а другого — 59 таких самих вагонів. Першого дня навантажили на 2074 ц борошна більше, ніж другого. Скільки центнерів борошна навантажили кожного дня?
VIII. Задачі на знаходження середнього арифметичного
1. З 7 га першого поля зібрали 145 ц пшениці, а з 8 га другого поля -185 ц. Яка середня врожайність пшениці з 1 га?
2. З 7 га зібрали 27 ц 50 кг проса, а з 3 га - 15 ц 50 кг. Знайди середню врожайність проса з 1 га.
IX. Задачі на час
1. Перший робітник виготовив деталь за 4 хв 30 с, що на 10 с швидше, ніж другий. За який час вигото­вив деталь другий робітник?
2. Перший пішохід був у дорозі 2 год 30 хв. Це на 20 хв менше, ніж другий. Скільки часу був у дорозі другий пішохід?