З досвіду роботиЗ досвіду роботи 

Однією з засад, на яких ґрунтується Державний стандарт загальної початкової освіти, є компетентнісний  підхід. В умовах його упровадження значну увагу слід приділяти організації взаємодії між учасниками навчально - виховного процесу. Відтак учитель має віддавати перевагу методам і формам організації навчання, які стимулюють активну пізнавальну й перетворювальну діяльність учнів. Одним з найефективніших засобів формування в учнів компетентностей вважаю метод проектів. (читалі далі...)